Δυσλεξία και Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Συμπτωματολογία - οδηγίες για φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό

/
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή η οποία αφορά στην χρήση και κατανόηση του γραπτού λόγου. Η συμπτωματολογία της δυσλεξίας διαφέρει ανάλογα με την ηλικία. Τα μικρότερα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες στη φωνολογία, στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στη συγκέντρωση προσοχής, στην εκτέλεση οδηγιών, στη βραχυπρόθεσμη μνήμη κλπ. Τα μεγαλύτερα παιδιά παρουσιάζουν ελλείμματα σε δεξιότητες όπως η oρθογραφημένη γραφή, η γραπτή απόδοση ιδεών με λογική αλληλουχία, η απομνημόνευση πληροφοριών, η οργάνωση του χρόνου κλπ. (Gillroy & Miles, 1996).

Ευρωπαϊκά Κριτήρια Δυσλεξίας

/
Ευρωπαϊκά Κριτήρια για Καθοδήγηση στην Eκπαίδευση Δασκάλων και Επαγγελματιών που Εργάζονται με Άτομα με Δυσλεξία.