Περιοδικό, Απαντήσεις για τη σύγχρονη οικογένεια.
Ιούνιος – Ιούλιος  2006   Ετος Δ’  Τεύχος 36   σελ. 16-17