Ποιοί είμαστε;

Εισαγωγή και στόχοι

Η Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας είναι η πρώτη οργάνωση στην Ελλάδα με αντικείμενο τις μαθησιακές δυσκολίες. Διατηρούμε μέχρι σήμερα τον τίτλο Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας τόσο για ιστορικούς, όσο και για λόγους ευρείας χρήσης του όρου «Δυσλεξία» στο χώρο της εκπαίδευσης. Είναι μη-κερδοσκοπική-φιλανθρωπική οργάνωση, της οποίας τα μέλη εργάζονται εθελοντικά για τους σκοπούς της.

Ιδρύθηκε τον Μάιο του 1984 από μια ομάδα γονέων που πλαισιώθηκαν από την πρώτη στιγμή από ειδικούς επιστήμονες, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και ιατρούς. Μεταξύ των ιδρυτικών μελών ήταν ο καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας κ. Κώστας Πόρποδας, το ζεύγος Τζένης και Σπύρου Ορνεράκη (γνωστού σκιτσογράφου και δυσλεξικού), η φιλόλογος με μετεκπαίδευση στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό κ. Αλίκη Τζεν και πολλοί άλλοι.

Ακριβώς επειδή ουδέποτε υπήρξαμε αμιγώς σύλλογος γονέων, μπορέσαμε να αποφύγουμε την εσωστρέφεια άλλων παρόμοιων συλλόγων και να επεξεργαζόμαστε τα ζητήματα των μαθησιακών δυσκολιών όχι απλώς ως βιωματικώς εμπλεκόμενοι, αλλά και με την απαραίτητη διαύγεια και ψυχραιμία του «τρίτου ματιού», με την επιστημονική καθοδήγηση έγκυρων και καταξιωμένων επιστημόνων.

Δραστηριότητες

Πλησιάζουμε τα 30 χρόνια λειτουργίας μας, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε οργανώσει και πραγματοποιήσει πολλές δεκάδες ομιλιών σε σχολεία και σε συλλόγους, έχουμε καλέσει Έλληνες και ξένους επιστήμονες που ερευνούν τα σχετικά θέματα, έχουμε κάνει παρεμβάσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ημερίδες, σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και ενημέρωση γονέων.

Λαμβάνουμε μέρος σε πανευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια, συμμετέχουμε με δικό μας περίπτερο στις ετήσιες εκθέσεις εκπαιδευτικής ενημέρωσης μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων «Εκπαίδευση», «Εκπαιδευτικό Πανόραμα», «Παιδί», οργανώνουμε παρουσιάσεις βιβλίων σχετικών με τη θεματολογία μας, στηρίζοντας τις σημαντικές εκδόσεις βιβλίων που κυκλοφορούν στη χώρα, πραγματοποιούμε ημερίδες, σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια.

Πού μας βρίσκετε;

Διατηρούμε ηλεκτρονικό «γραφείο», την ιστοσελίδα www.dyslexia.gr. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο e-mail: info@dyslexia.gr ή στο e-mail: contact@dyslexia.gr και όταν είναι αναγκαίο θα έχετε την απάντησή μας.

Πώς λειτουργούμε;

Η Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας λειτουργεί με καταστατικό συλλόγου και διευθύνεται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Εφαρμόζουμε απόλυτα δημοκρατικές αρχές, χωρίς ιεραρχία ή πρωτόκολλο και με φιλικό και εγκάρδιο κλίμα μεταξύ των μελών.

Οι σχέσεις μας με την Πολιτεία και τους Συλλόγους της Περιφέρειας

Είμαστε κατ’ αρχήν ανοικτοί σε κάθε είδους συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, των οποίων, εξάλλου, το έργο υποβοηθούμε συστηματικά και αποτελεσματικά, εφόσον προσφέρουμε πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους, χρησιμοποιώντας ως πηγές έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών, νόμους, διατάξεις και εγκυκλίους.

Έχουμε λάβει μέρος σε επιτροπές και έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας και την πολύχρονη εμπειρία μας, όσες φορές μας έχει ζητηθεί ή και με υπομνήματα που συντάξαμε με δική μας πρωτοβουλία. Πάντα επιδιώκουμε συναντήσεις με την ηγεσία των υπουργείων Παιδείας και Υγείας και έχουμε πραγματοποιήσει πολλές παραστάσεις στους εκάστοτε ιθύνοντες.

Έχουμε άμεση συνεργασία με την Ομοσπονδία γονέων παιδιών με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες Θεσσαλονίκης και Β. Ελλάδος.

Οι σχέσεις μας με αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού

Επί σειρά ετών είμαστε μέλη του φορέα Μαθησιακών Δυσκολιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: European Dyslexia Association.

Οικονομική κατάσταση

Η Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας έχει ως αποκλειστικούς πόρους τις συνδρομές των μελών της και τις χορηγίες ιδιωτών.

Η ετήσια συνδρομή είναι 20 ευρώ, ποσό που μπορεί να καταθέτουν τα μέλη στο λογαριασμό 102-002002-008409 της Alpha Bank.

Διοικητικό Συμβούλιο
Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία αποτελείται από τους εξής :

Δρ Λιβανίου Ελένη, Πρόεδρο

Δρ Γιαννέλη Παναγιώτα, Αντιπρόεδρο

Δημάκη Καίτη, γραμματέα, σύμβουλο επικοινωνίας (για γονείς)

Παπαδόπουλο Στάθη, ταμία

Μουγγολιά Ανδρέα

Διευθύνων Σύμβουλος: Γιάννης Καραγιαννάκης