• Εγκύκλιος B6_159149/2008 “Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση των μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Νόμου 3699/2008 της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2009, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.”
  • Ο νέος Νόμος 3699 /2008 για ειδική αγωγή
  • ΚΔΑΥ (μετονομαζόμενα σε ΚΕΔΔΥ) Οκτώβριος 2008
  • Ιατροπαιδαγωγικά Οκτώβριος 2008
  • ΦΕΚ 34/2006 (ΥΑ Φ.429.1/5/150045) για στρατολογία
  • Νόμος 3421/2005 για στρατολογία
  • ΦΕΚ 1340/2002 (ΥΑ Φ.353.1./324/105657/Δ1) για ΚΔΑΥ
  • Νόμος 2986/2002 οργάνωση περιφερειακών υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ
  • Διευκρινιστική εγκύκλιος 1846/2000 “Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών”
  • Προηγούμενος νόμος 2817/2000 για ειδική αγωγή