Τα Αγγλικά ως γλώσσα είναι αδιαφανής, που σημαίνει πως οι φθόγγοι της δεν προφέρονται όπως γράφονται αλλά με διαφορετικούς ήχους κάθε φορά.

Για παράδειγμα, η λέξη cat προφέρεται ως «κάτ» και γράφεται το ίδιο, όμως η λέξη catering έχει τα γράμματα cat – αλλά προφέρεται «κέιτεριν». Αυτή η δυσκολία είναι έντονη στα παιδιά που έχουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ).

Εντοπίζονται πιο εύκολα οι μαθητές που αντιμετωπίζουν ΕΜΔ στα Αγγλικά με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Είναι εσωστρεφείς και δεν εκφράζουν την άποψή τους μέσα στην τάξη
 • Χρειάζονται συνεχή ενθάρρυνση, επιβράβευση και παρακίνηση προκειμένου να μιλήσουν μπροστά στα υπόλοιπα παιδιά
 • Ορισμένες φορές υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης
 • Είναι απομονωμένοι και ήσυχοι δίχως να μιλούν με τους συμμαθητές τους
 • Αρνούνται να μιλήσουν και να εκφραστούν στα Αγγλικά προς αποφυγή επίπληξης
 • Έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • Αποφεύγουν το βλέμμα του δασκάλου
 • Μικρό εύρος μνήμης οπτικής ή και ακουστικής
 • Έχουν αργό ρυθμό αντιγραφής από άλλο βιβλίο ή από τον πίνακα
 • Αντιμετωπίζουν οργανωτικά προβλήματα
 • Προκύπτουν συχνά προβλήματα ορθογραφίας και ανάγνωσης
 • Συνήθως δεν δουλεύουν ανεξάρτητα και χρειάζονται καθοδήγηση

Προτάσεις που μπορούν να υιοθετηθούν από καθηγητές ξένων γλωσσών στην εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας

 1. Συνεχής επιβράβευση και έπαινος προκειμένου να αυξηθεί το αίσθημα αυτοπεποίθησης
 2. Αναγνώριση των δυνατοτήτων του μαθητή και των δυνατών του σημείων
 3. Διδασκαλία με οπτικοακουστικό και πολυαισθητηριακό υλικό (dvd, τραγούδια, cd, ταινίες, βίντεο, ήχους)
 4. Εκμάθηση της γλώσσας με διαδραστικό τρόπο
 5. Ένταξη δραματοποίησης και θεατρικού παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 6. Διδασκαλία με εικόνες και αντικείμενα που μπορούν να αγγίξουν, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τους κιναισθητικούς και προάγοντας την πολυαισθητηριακή προσέγγιση
 7. Καθοριστικής σημασίας είναι η «ρουτίνα», η επανάληψη ενεργειών που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου ο μαθητής να νιώθει ασφάλεια στο ξενόγλωσσο περιβάλλον
 8. Εκμάθηση νέου λεξιλογίου μέσω χρωματικών εναλλαγών (πχ. προτάσεις στον πίνακα με διαφορετικό χρώμα για το ρήμα, το αντικείμενο, το υποκείμενο, διάφορα γραμματικά φαινόμενα)
 9. Αναγνώριση των αγαπημένων συνηθειών των μαθητών και προφορική συμμετοχή και επικοινωνία γύρω από αυτές
 10. Διδασκαλία μέσω κειμένων καθημερινής ζωής όπως περιοδικά με μεγάλες εικόνες προκειμένου ο μαθητής να συμμετέχει μέσω προφορικών στα Αγγλικά και να έχει μεγαλύτερη θέληση
 11. Συνεχής ενθάρρυνση μαθητών μέσω γραπτής ή και προφορικής επικοινωνίας με μαθητές Αγγλόφωνων χωρών (αλληλογραφία, skype, facebook, chat …)
 12. O παιδαγωγός διορθώνει μόνο τα σημαντικά λάθη στα προφορικά και δεν επιπλήττει συνεχώς το μαθητή