A- A A+

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ορισμοί και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» αποτελεί μια «γενική κατηγορία» στην οποία εντάσσονται παιδιά που δυσκολεύονται και φαίνεται να μην διαθέτουν τις απαραίτητες εκείνες ικανότητες με τις οποίες να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς στις σχολικές απαιτήσεις.

Ο όρος «μαθησιακό πρόβλημα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υπερώνυμη έννοια και στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνει και τις κατηγορίες των παιδιών με σωματικές και εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, εξαιτίας των οποίων εκδηλώνονται δευτερογενώς και προβλήματα στη μαθησιακή διαδικασία (Δράκος 2002:79).

Ένας από τους πιο αποδεκτούς ορισμούς είναι αυτός που διατυπώνεται από το National Joint on Learning Disabilities:

Read more

Διαταραχές λόγου και ομιλίας και γενικές μαθησιακές δυσκολίες

Στην κλινική πράξη βλέπουμε συχνά ότι οι διαταραχές λόγου και ομιλίας που παρουσιάζουν αρκετά παιδιά έχουν σαν αποτέλεσμα αντίστοιχες δυσκολίες στη μάθηση στο σχολικό πλαίσιο αργότερα με την είσοδό τους στη δημοτικό σχολείο.

Η δυσκολία κατανόησης του προφορικού λόγου ή η φτωχή προφορική αφήγηση θα γίνουν εμφανείς και στην κατανόηση και έκφραση μέσω του γραπτού λόγου.

Σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών, οι διαταραχές λόγου και ομιλίας συνυπάρχουν με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι δυσκολίες μάθησης που παρουσιάζουν παιδιά με κάποιες συχνές διαταραχές λόγου ή/ και ομιλίας και αναπτυξιακές διαταραχές.

Read more

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) και ενήλικες

Της Αγλαΐας Σταμπολτζή & του Αντρέα Μουγγολιά.

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην ανάγνωση και το γραπτό λόγο, την επεξεργασία πληροφοριών, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, τις οργανωτικές ικανότητες και την αυτοματοποίηση κατακτημένων δεξιοτήτων.

Read more

Πρώιμη ανίχνευση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένα φαινόμενο που ανησυχεί τόσο τους γονείς των παιδιών όσο και τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν παιδιά που ενώ αντικειμενικά δεν παρουσιάζουν κάποιο κλινικό σύμπτωμα, ωστόσο δείχνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους όσο και στη σχολική τους επίδοση. Όσο τα ίδια τα παιδιά παρατηρούν ότι η σχολική τους επίδοση δεν ανταποκρίνεται στο μέσο όρο της τάξης, μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους και ως αποτέλεσμα αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα συμπεριφοράς. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η πρώιμη ανίχνευση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και η έγκαιρη παρέμβασή τους.

Προειδοποιητικά σημάδια της πρώιμης ανίχνευσης των ΕΜΔ των παιδιών που δεν ανήκουν σε κάποιο από τα εξής κριτήρια αποκλεισμού:

Read more

Δυσορθογραφία

Ορθογραφία είναι η χρήση τυποποιημένων κανόνων για την καταγραφή των φθόγγων μιας γλώσσας. Η ικανότητα της γραφής απαιτεί απ’ το άτομο να μπορεί να συσχετίσει ήχους με γράμματα να κάνει ανάκληση των γραμματικών μορφημάτων, να μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε ένα σωστό γράφημα όταν δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του ήχου και του γράμματος, να ομαδοποιεί καταλήξεις ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες της ορθογραφίας (Δημητρίου, 1994).

Η Δυσορθογραφία ανήκει στην κατηγορία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Αποτελεί ειδική διαταραχή της μάθησης της ορθογραφίας και των κανόνων που τη διέπουν.

Πολύ συχνά συνυπάρχει με την δυσλεξία αλλά μπορεί να υπάρχει και μόνη της. Το φαινόμενο της δυσορθογραφίας σχετίζεται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο στη διαδικασία της γραφής, τόσο σε επίπεδο λέξης, όσο και σε επίπεδο σύνταξης, πρότασης και παραγράφου.

Read more

Δυσγραφία

Η Δυσγραφία χαρακτηρίζεται από ελλειμματική επεξεργασία στη μετατροπή των ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων σε κινητική συμπεριφορά, από δυσκολία του ατόμου να παράγει αναγνώσιμη γραφή με το χέρι και μία γενική ασυνέπεια αναγνωστικού επιπέδου και γραφής (Caramazza et al., 1996, Ellis, 1993).

Πρόκειται για μία επίκτητη βλάβη του Κ.Ν.Σ και μπορεί να είναι επιφανειακή, φωνολογική, βαθιά και περιφερειακή. Πρόκειται για μία νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στη γραφή και δημιουργούνται παραμορφώσεις ή λάθη.

Read more

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο

Οι δυσκολίες των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στο γραπτό λόγο εμφανίζονται σε όλες τις φάσεις της συγγραφής, δηλαδή στο σχεδιασμό, την καταγραφή, και τον έλεγχο ενός κειμένου (Αντωνίου, 2009, Troia, 2002, 2006, Παντελιάδου, 2000).

Σύμφωνα με τον Tompkins (2002), οι μαθητές με αδυναμίες στην παραγωγή γραπτής έκφρασης αδυνατούν να κατανοήσουν τα διάφορα κειμενικά είδη, επικεντρώνονται περισσότερο στις μηχανικές πλευρές της συγγραφής και δεν παρουσιάζουν μετα- συγγραφικές ικανότητες (Tompkins, 2002, Σπαντιδάκης, 2004, 2008).

Read more

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά - Δυσαριθμησία

Περιγραφή

Ορολογία-ορισμοί

Η μελέτη της μη-τυπικής ανάπτυξης μαθηματικών δεξιοτήτων ξεκίνησε με νευρολογικές μελέτες περιπτώσεων ατόμων με εγκεφαλικό τραυματισμό στις αρχές του 20ου αιώνα.

Ο νευρολόγος Cohn ήταν ο πρώτος που επιχείρησε να αναπτύξει ένα πλήρες μοντέλο για τις αριθμητικές διαταραχές. Το 1961 δημοσιεύτηκε ένα άρθρο του στο περιοδικό Archives of Neurology στο οποίο εισήγαγε τον όρο Δυσαριθμησία (Dyscalculia).

Read more

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν πολλές αιτίες. Για το λόγο αυτό, δεν είναι εύκολη υπόθεση η διάγνωσή τους και κρίνεται απαραίτητη η διαφοροδιάγνωση.

Η διαφορική διάγνωση οδηγεί στην ανίχνευση ή ακριβέστερα στη διάγνωση αποκλείοντας άλλες διαταραχές, που κατά κανόνα παρουσιάζουν τα ίδια συμπτώματα. Για παράδειγμα αν ένας έφηβος παρουσιάζει μειωμένη σχολική επίδοση ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον που μεγαλώνει, πρέπει να αναζητηθούν και να ανιχνευτούν οι αιτίες αυτής της υποεπίδοσης.

Υπάρχουν παιδιά που η δυσκολία τους οφείλεται στην ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας), στη Δ.Α.Φ. (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος),

Read more

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας

Τα Αγγλικά ως γλώσσα είναι αδιαφανής, που σημαίνει πως οι φθόγγοι της δεν προφέρονται όπως γράφονται αλλά με διαφορετικούς ήχους κάθε φορά.

Για παράδειγμα, η λέξη cat προφέρεται ως «κάτ» και γράφεται το ίδιο, όμως η λέξη catering έχει τα γράμματα cat - αλλά προφέρεται «κέιτεριν». Αυτή η δυσκολία είναι έντονη στα παιδιά που έχουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ).

Εντοπίζονται πιο εύκολα οι μαθητές που αντιμετωπίζουν ΕΜΔ στα Αγγλικά με τα εξής χαρακτηριστικά:

Read more